Despre proiect

Despre proiect

Proiectul PHARE „Consolidarea Capacitatii Institutionale si Dezvoltarea de Parteneriate pentru Imbunatatirea Perceptiei si Conditiilor Romilor“, în implementarea Secretariatului General al Guvernului (SGG), a fost lansat în luna octombrie 2006 si se va finaliza în luna martie 2008. Acest proiect, în valoare de 4.500.000 Euro, face parte din Programul Multianual PHARE 2004 – 2006 si promoveaza integrarea sociala a romilor.

1. Componenta de îmbunatatire a capacitatii institutionale

2. Componenta de cercetare

3. Componenta de informare si constientizare a publicului

1. Componenta de îmbunatatire a capacitatii institutionale

Componenta de îmbunatatire a capacitatii institutionale urmareste:

– Dezvoltarea institutionala la nivel national si regional pentru a îmbunatati cooperarea dintre diferiti actori: ministere, agentii nationale, reprezentanti ai romilor, autoritatile regionale pentru dezvoltare, agentiile pentru ocuparea fortei de munca, structurile societatii civile rome. Scopul acestor actiuni vizeaza implementarea si monitorizarea masurilor de integrare sociala a structurilor rome, precum si gestionare fondurile alocate de Uniunea Europeana.

– Îmbunatatirea capacitatii institutionale a structurilor implicate în implementarea Strategiei Nationale de Îmbunatatire a Situatiei Romilor, îndrumarea catre o mai buna coordonare, monitorizare si evaluare a acestei strategii.

– O capacitate crescuta a sectorului public si a reprezentantilor romilor de a dezvolta planuri de actiune comune si formarea de parteneriate functionale.

2. Componenta de cercetare

Componenta de cercetare vizeaza:

– Evaluarea situatiei persoanelor si comunitatilor excluse social – cercetari cantitative si calitative.

– Dezvoltarea unei metodologii pentru a rezolva problemele cauzate de lipsa documentelor de identitate, statut civil si de proprietate asupra locuintei.

3. Componenta de informare si constientizare a publicului

Componenta de informare si constientizare a publicului are ca scop:

– Implementarea unei campanii de informare si constientizare focalizata pe problemele romilor si având ca tinta atât romii cât si publicul larg si formatorii de opinie.

– Îmbunatatirea perceptiei populatiei majoritare privind romii, cresterea gradului de informare cu privire la problemele cu care se confrunta etnia roma si reducerea prejudecatilor si stereotipurilor despre romi

– Cresterea gradului de constientizare a romilor pentru drepturile si obligatiile lor, informarea cetatenilor romi cu privire la chestiuni care îi privesc direct si furnizarea de exemple pozitive care sa creasca încrederea si respectul de sine al populatiei, majoritatea traind în comunitati marginalizate si cu acces redus la informatie.